In prezent exista ajutor minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii si sunt stabilite prin Hotararea de Guvern.Ajutorul de minimis se acorda intreprinderilor mici si mijlocii prin alocari de la bugetul de stat,sub forma de sume nerambursabile,avand ca obiectiv stimularea realizarii de investitii si crearea de noi locuri de munca.

Pentru cei interesati ,pot beneficia de ajutorul minimis agentii economici care indeplinesc urmatoare conditii: sunt inregistrate ca societatii comerciale sau societati cooperative incadrate in categoria IMM-urilor ,au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania; au cel putin un an calendaristic de la infiintare la data contemplarii online a formularii de inscriere si codul CAEN;nu au primit ajutoare de minimis pe o perioada de trei ani fiscali consecutive sau daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada ;prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea ,cu evidentierea cheltuielilor eligibile;prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca ,precum si crearea pana la finalizarea investitiei;nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat si ale bugetelor locale;realizarea de constructii noi cu urmatoarele destinatii:industriala ,invatamant,stiinta ,cultura,arta ,cultura fizica si agrementin vederea desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finatare.;aparate si instalatii de masurare ,control si reglare.Pentru realizarea constructilor,intreprinderea solicitanta trebuie sa detina un drept real principal sau un drept de creanta asupra terenului pe care urmeaza a se realiza investitia.

Criterii de evaluare:evaluarea cererilor se va face cu ajutorul unei aplicatii informatice,care va puncta propunerile dupa o serie de criteria bine definite:incadrarea solicitantului,sunt punctate mai bine proiectele care creeaza noi locuri de munca ,se acorda 5 puncte suplimentare celor care angajeaza tineri absolventi,la punctaj conteaza si sectorul de activitate.

Conditii de finantare: bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, din care 250 milioane lei aferente anului fiscal 2014 si 250 milioane lei aferente anului fiscal 2015; ajutorul se acorda sub forma de sume nerambursabile, in procent de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, in limita echivalentului in lei a valorii maxime de 100.000 euro; a semnarea acordului de finantare beneficiarii trebuie sa prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinantare de 10% din valoarea proiectului.

Plata ajutorului de minimis: emiterea acordurilor pentru finantare se realizeaza de la data deschiderii sesiunii pana la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, in limita bugetului alocat schemei; plata se face in maxim 3 transe, prima transa reprezentand minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate.

De Admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *